Maatregel tegen inbraakmethode cilindertrekken in Bouwbesluit

Sinds dit jaar moeten nieuw te bouwen woningen een voorziening hebben tegen de inbraakmethode ‘cilindertrekken’. Dankzij de gezamenlijke inzet van publieke en private partijen is deze preventieve maatregel tegen woninginbraak bereikt, aldus het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Landelijk ambassadeur aanpak woninginbraken Charlie Aptroot, tevens burgemeester van Zoetermeer, zegt dit soort wettelijke verankering tegen inbraak toe te juichen: “Het is mooi dat partners gezamenlijk zijn opgetrokken om cilindertrekbeveiliging wettelijk te verplichten in de nieuwbouw. Zo zijn bewoners met een nieuwbouwwoning in de toekomst beter beschermd tegen deze veel voorkomende inbraakmethode.”
Om tot deze wijziging in het Bouwbesluit te komen hebben partijen, zoals de Normcommissie NEN 5096, de NEN, het CCV, brancheorganisaties, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie, de krachten gebundeld, aldus het CCV.

Al vele jaren is een forse stijging zichtbaar van de inbraakmethode ‘cilindertrekken’. Reden genoeg voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) om hier al in 2011 voor de nieuwbouw en iets later ook voor de bestaande bouw eisen aan te stellen. Dit keurmerk valt onder het beheer van het CCV. Aptroot: “Het Politiekeurmerk staat voor veel meer dan enkel een veilige woning. Zo wordt aan de omgeving van een woning ook eisen gesteld. Het is belangrijk dat het aantal woningen met een Politiekeurmerk door heel Nederland in nieuwbouwwijken toeneemt. Mijn collega’s kunnen daarin een belangrijke rol spelen.”

Bij cilindertrekken (ook wel kerntrekken genoemd) wordt de cilinder of de kern van de cilinder uit de deur getrokken door er een schroef in te draaien en daar mechanische druk op te zetten. Hierdoor breekt de cilinder af. Op deze manier kan een inbreker binnen 30 seconden binnen zijn. Zie de CCV-site voor meer informatie.

Met de vermelding in het Bouwbesluit moeten nu alle nieuw te bouwen woningen, waarvan de omgevingsvergunning sinds 1 januari 2016 wordt aangevraagd, een voorziening hebben tegen cilindertrekken. Onlangs werd deze wijziging in het Bouwbesluit gepubliceerd in de Staatscourant.

De verwijzing naar de NEN 5096 2012 luidt nu: NEN 5096 2012 Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden, incl. wijzigingsblad A1: 2015. De NEN 5096 2012 is een Nederlandse norm waarin inbraakontwikkelingen een belangrijke graadmeter zijn om eisen aan dak-of gevelelementen te stellen. De voorziening tegen cilindertrekken is gericht op alle met een sleutel afsluitbare bedieningspunten die veelal op B bereikbare deuren zijn geplaatst. PKVW-experts, zoals erkende adviesbureaus, kunnen huizenbouwers daarover adviseren.