Videoanalyse Er zijn geen producten


UNV - VCA Video content analyse

UNV camerasystemen met VCA nemen bewegende objecten waar en bepalen vervolgens de grootte van een object en de lengte/breedte verhouding. Op basis van deze informatie kan worden bepaald in welke ‘objectklasse’ (bijvoorbeeld mens, dier, voertuig) het object hoort. Ook bepaalt VCA de richting waarin en de snelheid waarmee het object zich beweegt. Ook kan de kleur van het object worden vastgesteld. Indien aan bepaalde gestelde criteria wordt voldaan, genereert het systeem een alarm. Zo kan op het buitenterrein een virtuele lijn of een vlak direct aan de binnenzijde van het hekwerk worden ‘gemaakt’. Camera’s met VCA kunnen dan alle objecten die die lijn overschrijden of binnen het vlak komen, detecteren.


Mogelijkheden met Vca functies :

Achtergelaten object, weggenomen object
Betreden gedefinieerd gebied
Overklimmen, rondhangen, te lang stoppen
Overschrijden lijnen of hekken
Tellen van objecten (personen, auto’s)
Sabotage (verdraaien of afdekken van een camera)


 


Beelden zoeken

Veel VCA systemen genereren metadata. Deze beschrijven de inhoud van het geanalyseerde beeld en kunnen samen met de videobeelden worden opgeslagen. In metadata worden bijvoorbeeld de kleur, de grote, de richting, de snelheid en de locatie van een bewegend object opgeslagen. Later kunnen deze metadata worden gebruikt om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar een incident. Met metadata kunnen in enkele minuten, dagen video worden doorzocht op een bepaalde gebeurtenis of informatie. Dit in tegenstelling tot standaard videosystemen waarbij geen metadata worden opgeslagen. Hier kan meestal slechts op beweging worden gezocht. Indien je op specifieke gebeurtenissen zoekt, ben je uren tot zelfs dagen bezig met het uitkijken van beelden op deze systemen. Daarbij is er bovendien kans dat je veel over het hoofd ziet.

 

Verhogen van detectiebetrouwbaarheid

Door Video Content Analyse te combineren met andere vormen van detectie ontstaat een zeer betrouwbaar systeem. Met thermische camera’s, die warmteverschillen laten zien, zijn objecten onder alle omstandigheden te detecteren. Ook in het pikkedonker, mist of met zeer slecht weer. Op de beelden van thermische camera’s zijn personen in struiken goed waar te nemen, net als iemand in het zwart gekleed tegen een donkere achtergrond.

 
Wij bieden oplossingen voor betrouwbare videoanalyse in elke situatie

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies en de (On) mogelijkheden : 0573 711 105